Irydotomia laserowa

Irydotomia wykonywana za pomocą lasera YAG jest zabiegiem stosowanym w jaskrze zamykającego się kąta lub w pierwotnie wąskim kącie przesączania. Laser wykonuje się w oczach, w których istnieje ryzyko zamknięcia się kąta przesączania, co może skutkować rozwojem ostrego ataku jaskry, połączonego z wysokim ciśnieniem w oku.
Irydotomia laserowa polega na nacięciu tęczówki, w celu stworzenia alternatywnej drogi odpływu dla cieczy wodnistej z komory tylnej do przedniej. Kwalifikację do zabiegu przeprowadza się wykonując badania takie jak: gonioskopia, OCT przedniego odcinka oka i USG w trybie UBM.
Wczesne wykonanie irydotomii laserowej zapobiega tworzeniu się zrostów w przednim odcinku oka Brak zrostów, wczesna i prawidłowo wykonana irydotomia laserowa pozwala odstawić leczenie farmakologiczne, pozostawiając pacjentowi jedynie konieczność systematycznej kontroli u lekarza specjalisty.

Lekarz Okulista Maciej Jędrzejczak