Badanie OCT

Badanie OCT (optyczna koherenta tomografia) umożliwia wykonanie zautomatyzowanej analizy tarczy nerwu wzrokowego oraz ocenę trendu zmian chorobowych wraz z analizą komórek zwojowych i pomiarem kąta przesączania. Pozwala to w szczegółach obrazować strukturę oka i zdjagnozować wszelkie zmiany patologiczne. Liczne funkcje analityczne umożliwiają obrazowanie rogówki i przedniego odcinka oka, niezbędnych dla wykrycia początków choroby oraz śledzenia jej postępów i skuteczności stosowanego leczenia jaskry.
Badanie OCT jest wykonane a następnie opisane przez doświadczonego okulistę-diagnostę. Wiedza i doświadczenie lekarza wykonującego badanie są dla interpretacji uzyskanego obrazu istotne i rzutują na dalszy proces leczenia.

 

Badanie OCT jest nową metodą diagnostyczną, umożliwiającą obrazowanie tylnego bieguna gałki ocznej, przede wszystkim siatkówki. Tomograf pozwala uzyskiwać dokładne, przestrzenne przekroje siatkówki, co ułatwia wykonującemu badanie specjaliście na precyzyjną jej ocenę. Dzięki badaniu OCT można szczegółowo zbadać strukturę siatkówki, grubość włókien nerwowych, ocenić stan plamki żółtej oraz naczyń krwionośnych w tylnym biegunie. Badanie OCT służy wielu celom diagnostycznym dotyczącym wszystkich chorób siatkówki, jak i obserwacji skutków leczenia chorób siatkówki oraz zmian siatkówki w przebiegu jaskry.

Jak przebiega badanie?

Badanie OCT jest całkowicie bezbolesne i bezkontaktowe. Podczas badania pacjent patrzy nieruchomo we wskazany przez lekarza punkt, powstrzymując się w miarę możliwości od mrugania.

Jakie są wskazania do wykonania badania OCT?

Badanie OCT jest bardzo użytecznym narzędziem w diagnostyce, monitorowaniu przebiegu choroby i sprawdzaniu efektów jej leczenia w przypadku wielu schorzeń siatkówki, a szczególnie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), zmian cukrzycowych w siatkówce oraz ocenie warstwy włókien nerwowych u chorych na jaskrę.

badanie oct gostyń - Gabinet okulistyczny Jędrzejczak

Jak często wykonywać badanie OCT?

Badanie OCT może być wielokrotnie powtarzane ponieważ nie ma żadnych skutków ubocznych. Pozwala to na śledzenie przebiegu choroby, co w przypadku takich chorób jak AMD, jaskra lub retinopatia cukrzycowa – jest niezwykle ważne.