Zaćma - specyfika
i objawy choroby

Zaćma to częściowe lub całkowite zmętnienie soczewki. Choroba może rozwinąć się w każdym wieku jednak w większości przypadków dotyczy osób starszych. Jako przyczyny wystąpienia choroby, wymienia się: uwarunkowania genetyczne, sterydoterapię, urazy oczu, jaskrę, cukrzycę oraz promieniowanie radioaktywne i ultrafioletowe.

Objawy zaćmy

Choroba rozwija się zwykle stopniowo przez wiele miesięcy. W początkowym okresie zaćma może przebiegać bez uchwytnych objawów. Najczęściej pierwszym objawem jest spadek ostrości wzroku. Proces rozwoju zaćmy może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Typowe objawy choroby to trudności związane z czytaniem i oglądaniem telewizji, oraz zaburzenia postrzegania kolorów. Innymi objawami może być dwojenie obrazu oraz rozszczepienie źródeł światła np. reflektorów samochodowych.

Diagnostyka

Diagnostykę choroby rozpoczyna się przede wszystkim od dobrze zebranego wywiadu. Kolejnym etapem jest badanie pacjenta przy użyciu biomikroskopu po rozszerzeniu źrenic. W przypadku dojrzałej zaćmy z powodu braku możliwości oceny dna oka w lampie szczelinowej należy wykonać badanie USG gałki ocznej w projekcji B w celu diagnostyki pod kątem innych chorób takich jak odwarstwienie siatkówki czy guz wewnątrzgałkowy.

Leczenie zaćmy

Jedyną skuteczną metodą leczenia zaawansowanej zaćmy jest operacja usunięcia zmętniałej soczewki i wszczepienie sztucznego implantu do wnętrza gałki ocznej. Decyzję o kwalifikowaniu pacjenta do zabiegu podejmuje lekarz okulista. Przed zabiegiem wykonuje się pomiary głębokości przedniej komory, keratometrię oraz biometrię, aby dobrać odpowiednią moc soczewki.

W okresie kilku tygodni po operacji istnieje konieczność stosowania leków miejscowych do oka operowanego. Pacjent jest badany dzień po operacji zaćmy oraz 2 tygodnie po zabiegu. Jeśli istnieje konieczność częstszych badań z uwagi na powikłaną operację wizyty kontrolne są częstsze. Przez miesiąc po operacji pacjent powinien prowadzić oszczędzający tryb życia.

Ważne!

  • nieleczona zaćma prowadzi do częściowej lub całkowitej utraty widzenia
  • w przypadku wystąpienia w/w objawów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza okulisty