Diagnostyka
i monitorowanie jaskry

Jaskra pierwotna otwartego kąta to najczęstsza postać tego schorzenia. Dotyka ok. 1% społeczeństwa po 40 roku życia. Za główną przyczynę rozwoju jaskry uznaje się podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe. Osoba chorująca na jaskrę w pierwszym okresie nie ma żadnych objawów związanych z chorobą. O problemie dowiaduje się najczęściej przypadkowo w trakcie dokładnego badania okulistycznego lub w przypadku zaawansowanej postaci choroby, gdy schorzenie ujawnia się w postaci ubytków w polu widzenia, spadku ostrości wzroku, czy charakterystycznych symptomów w przypadku wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Jak leczy się jaskrę

Samo leczenie jaskry polega na jak najdłuższym utrzymaniu funkcji widzenia na możliwie najlepszym poziomie, do końca życia chorego. Pierwszym krokiem jest obniżenie ciśnienia wewnątrz gałkowego i ustalenie docelowego ciśnienia, dla każdego pacjenta indywidualnie. Podstawę leczenia jaskry pierwotnej otwartego kąta stanowią leki w postaci kropli, które obniżają ciśnienie wewnątrzgałkowe. Stosowane preparaty te powodują obniżenie produkcji lub ułatwiają odpływ cieczy wodnistej. Krople muszą być stosowane regularnie w określonych odstępach czasu, dla utrzymania wyrównanego poziomu ciśnienia wewnątrz gałkowego w ciągu doby.

Leczenie wspomaga się też zabiegami laserowymi. Należy do nich trabekuloplastyka laserowa oraz irydotomia laserowa w przypadku jaskry wąskiego kąta. Jednak najlepsze efekty w tym przypadku uzyskujemy tylko wtedy, kiedy jaskra została odpowiednio wcześnie zdiagnozowana.

Zapraszam do mojego gabinetu okulistycznego w Gostyniu i w Lesznie w celu diagnostyki oraz monitorowania jaskry.