Gonioskopia

Gonioskopia jest nieinwazyjnym badaniem kąta przesączania (rogówkowo-tęczówkowego). Kąt przesączania to przestrzeń między obwodową częścią rogówki i przednią częścią twardówki a podstawą tęczówki i graniczącym z nią fragmentem ciała rzęskowego. Struktura kąta przesączania oraz jego stan mają istotne znaczenie dla właściwego krążenia cieczy wodnistej i jej odpływu z gałki ocznej, co wpływa na wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego. Elementy kąta przesączania nie są bezpośrednio widoczne w czasie badania w lampie szczelinowej, dlatego badanie przeprowadza się za pomocą tzw. Gonioskopu. Wyróżnić można kilka rodzajów tego urządzenia m.in. trójlustro Goldmanna, soczewka czterolusterkowa Zeissa oraz soczewki chirurgiczne Koeppego, Swana i Jacoba. W czasie badania ocenia się szerokość kąta w stopniach, krzywiznę obwodowej części tęczówki, miejsce przyczepu tęczówki oraz stopień pigmentacji kąta.

Wskazania do wykonania gonioskopii

Gonioskopia jest jednym z podstawowych elementów specjalistycznego badania okulistycznego w przypadkach diagnostyki jaskry i nadciśnienia ocznego, jak również po urazach gałki ocznej, w których mogło nastąpić uszkodzenie struktur kąta. Gonioskopię wykonuje się również w czasie zabiegów chirurgicznych lub laserowych celem uwidocznienia kąta.

Przygotowanie do badania

Badanie wykonuje się po znieczuleniu rogówki. Gonioskop zakłada się na jej powierzchnię. Przed badaniem należy zdjąć soczewki kontaktowe, usunąć makijaż. W czasie badania pacjent nie powinien wykonywać gwałtownych ruchów, ani cofać głowy bez polecenia. Bezpośrednio po zabiegu możliwe jest zamglone widzenie.

optyk Wielkopolska

Możliwe powikłania gonioskopii

W większości przypadków gonioskopia nie powoduje powikłań. Możliwe jest wystąpienie przejściowego nieostrego widzenia, przekrwienia spojówek, uczucia ciała obcego i bólu w przypadku mechanicznego uszkodzenia rogówki w czasie zakładania lub zdejmowania gonioskopu.